Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Ανακοίνωση δημιουργίας επιθεώρησης κριτικών κοινωνικών ερευνών

Από το ομώνυμο ιστολόγιο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ PRAXIS 

Από την έναρξη της λειτουργίας της έως και σήμερα, όπου συμπληρώνεται ένας χρόνος, η Μαρξιστική Επιθεώρηση Θεωρίας και Πολιτικής Praxis δημοσίευσε (ή/και αναδημοσίευσε) κείμενα θεωρίας, εμπειρικής έρευνας και κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας. 

Εκτιμώντας ότι απαιτείται, πλέον, η περαιτέρω διεύρυνση και, ταυτοχρόνως, εκβάθυνση της θεωρητικής και εμπειρικής συνιστώσας της Praxis, ανακοινώνουμε τη δημιουργία της εξαμηνιαίας Επιθεώρησης Κριτικών Κοινωνικών Ερευνών Praxis, η οποία θα κυκλοφορήσει σε ανοικτής πρόσβασης ηλεκτρονική μορφή.

Σε αυτήν τη νέα επιθεώρηση θα δημοσιεύονται άρθρα, τα οποία συμβάλλουν στη μη απολογητική και εμμενή κριτική ανάλυση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, τόσο ως έννοια όσο και ως – εθνική και διεθνής – πραγματικότητα, ή/και ανιχνεύουν, επί αυτής της βάσης, τους όρους υπέρβασής του. Δεν απαιτείται να τονιστεί ότι η Επιθεώρηση Κριτικών Κοινωνικών Ερευνών Praxis:

1. Όχι μόνον είναι ανοικτή στον αλλά και ενθαρρύνει τον εμπεριστατωμένο διάλογο, μέσω της δημοσίευσης κριτικών άρθρων ή σημειωμάτων για κείμενα, τα οποία δημοσιεύτηκαν ή, ακόμα, δεν δημοσιεύτηκαν σε αυτήν. 

2. Ούτε δεσμεύεται ούτε εκφράζεται κατανάγκην από το υπάρχον blog Praxis, το οποίο θα συνεχίσει την λειτουργία του, δίνοντας έμφαση σε κείμενα κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας.

Τα προς δημοσίευση στην Επιθεώρηση Κριτικών Κοινωνικών Ερευνών Praxis άρθρα ή σημειώματα οφείλουν να πληρούν ερευνητικά κριτήρια, και υπάγονται στη συνήθη διαδικασία κρίσης, χωρίς να γνωστοποιούνται τα ονόματα των συγγραφέων στους κριτές, και αντιστρόφως. Περαιτέρω, σημειώνονται τα εξής:1. Η πρώτη σελίδα του κειμένου πρέπει να περιλαμβάνει μόνον τα εξής: (α) τίτλο, (β) ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συγγραφέων, και (γ) περίληψη, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 150 λέξεις. 

2. Οι σημειώσεις δηλώνονται με αριθμητική ένδειξη και τοποθετούνται στο τέλος του κυρίως κειμένου και πριν τις βιβλιογραφικές «Αναφορές». 

3. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κυρίως κειμένου, των σημειώσεων και των παραρτημάτων δηλώνονται ως π.χ. Jasso (1982) ή Λούκατς (1919, σσ. 325-328) ή Μαρξ (1985, Μέρος Τρίτο, κεφ. 20). 

4. Οι βιβλιογραφικές «Αναφορές» τοποθετούνται μετά τις σημειώσεις και πριν τα παραρτήματα, ενώ η αναγραφή τους γίνεται, παραδειγματικά, ως ακολούθως:

Jasso, G. (1982) Measuring inequality: using the geometric mean/arithmetic mean ratio, Sociological Methods and Research, 10, pp. 303-326.

Λούκατς, Γ. (1919) Η αλλαγή της λειτουργίας του ιστορικού υλισμού, στο: Γ. Λούκατς (1975) Ιστορία και Ταξική Συνείδηση, Αθήνα, Οδυσσέας.

Μαρξ, Κ. (1985) Θεωρίες για την Υπεραξία, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή.

Velupillai, K. (Ed.) (1990) Nonlinear and Multisectoral Macrodynamics, New York, New York University Press.5. Οι υποβολές άρθρων και σημειωμάτων γίνονται, ως αρχείο Word, στη διεύθυνση: reviewpraxis@gmail.com με τη βεβαίωση των συγγραφέων ότι είναι πρωτότυπα και δεν υπάγονται σε συγγραφικά ή άλλα δικαιώματα.

6. Οι εκτιθέμενες στα δημοσιευόμενα κείμενα αναλύσεις, πορίσματα και απόψεις εκφράζουν τους συγγραφείς και όχι κατανάγκην τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής. 


Το πρώτο τεύχος της Επιθεώρησης Κριτικών Κοινωνικών Ερευνών Praxis θα κυκλοφορήσει στίς 15 Μαίου και θα περιλαμβάνει τα εξής:- Αυτοματοποίηση της Παραγωγής και Θεωρία των Κεφαλαιοκρατικών Κρίσεων: Μια Κριτική στις Απόψεις των «Gruppe Krisis» και Anselm Jappe

Θεόδωρος Μαριόλης

- Η Πολιτική Οικονομία του Slavoj Zizek: Καταστρέφοντας τα Τετράδια της Μαρξιστικής Θεωρίας

Βαγγέλης Ζέρβας

- Το Υπόδειγμα Μισθών-Ανεργίας του Richard M. Goodwin

Νικόλαος Ροδουσάκης

- Υπερβαίνοντας το Σύστημα

Sobei H. Oda και Mariko YasugiΤέλος, θεωρώντας ότι η σύνολη προσπάθειά της θα ενισχυθεί με την παράλληλη ανάπτυξη – παραδεδομένων και πειραματικών - μορφών συλλογικής μελέτης και έρευνας, οι οποίες δεν θα περιορίζονται στα μέλη της, η Συντακτική Επιτροπή της Επιθεώρησης Κριτικών Κοινωνικών Ερευνών Praxis ανακοινώνει τον 1ο Κύκλο Σεμιναρίων της, με τίτλο: «Θεωρία της Αξίας-Υπεραξίας και Αναπαραγωγής του Κεφαλαιοκρατικού Συστήματος», ο οποίος θα λάβει χώρα στις 7, 21 και 28 Απριλίου 2012. Ο 2ος Κύκλος Σεμιναρίων προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2012 και θα αφορά στο βιβλίο του Δημήτρη Μπάτση: Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα, Αθήνα, Κέδρος, [1947] 1977.Η Συντακτική Επιτροπή της Επιθεώρησης Κριτικών Κοινωνικών Ερευνών Praxis

Αγγελίνα Γιαννοπούλου

Βαγγέλης Ζέρβας

Θεόδωρος Μαριόλης

Χρήστος Μιάμης

Κώστας Παπουλής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια υβριστικού και ρατσιστικού περιεχομένου.